wtorek, 27 listopada 2012

Odkryto nowe życie!


W jeziorze Vida na Antarktydzie skutej wieczną zmarzliną, gdzie temperatura nigdy nie przekracza 0 stopni Celsjusza naukowcy odkryli bakterie. Jest to o tyle dziwne, że jezioro jest 6 razy bardziej słone niż ocean a temperatura w nim wynosi -13 stopni Celsjusza, czyli poniżej progu zamarzania.
In Lake Vida in the Antarctic permafrost lake is ideal where the temperature never exceeds 0 degrees Celsius, the researchers found the bacteria. It is very strange that the lake is 6 times more salty than the ocean and the temperature in it is -13 degrees Celsius, which is below the freezing point.

Wodę w stanie płynnym utrzymuje wysokie ciśnienie, gdyż woda znajduje się pod grubą taflą lodu. Nie dociera do niego światło, więc panują w nim egipskie ciemności i praktycznie nie ma w nim tlenu.
The water in the liquid state maintains a high pressure because the water is under a thick sheet of ice. It does not reach the light, so it prevail pitch darkness and virtually no oxygen in it.

Bakterie, które w nim występują należą do beztlenowców. Podobne można znaleźć w źródłach geotermalnych w Yellowstone. Jezioro Vida jest odcięte od zewnętrznych źródeł energii od 3 tysięcy lat, więc dziwi fakt, że w takim środowisku tak długo przetrwało życie.
Bacteria that are present in it are anaerobes. Similar can be found in geothermal springs in Yellowstone. Lake Vida is disconnected from external power sources from 3000 years, so surprising that in such an environment has survived so long life.

Z powyższego faktu wypływa kilka wniosków. Kilka lat temu opublikowano zaskakujące oświadczenie, z którego wynikało, że w meteorycie znalezionym na Antarktydzie były ślady bakterii. Nie było jednak pewności czy te bakterie pochodzą z Marsa tak jak meteoryt czy też są one wynikiem zanieczyszczenia z Ziemi.
Derives some conclusions from this fact. A few years ago published a surprising statement, which showed that the meteorite found on Antarctica were traces of bacteria. There was, however, uncertain whether these bacteria come from Mars or meteorite as they are a result of contamination from Earth.

Jeżeli, więc na Antarktydzie występują bakterie to możliwe, że to one zanieczyściły meteoryt. Nie mniej jednak trudne warunki, jakie panują na kontynencie pozwalają sądzić, że życie mogło w czasach historycznych istnieć również na Marsie. Możliwe, że obecnie istnieje także na księżycach Jowisza i Saturna.

Największe nadzieje wiąże się z Europą księżycem Jupitera. Wiadomo, że może pod taflą lodu znajdować się na nim woda w stanie płynnym. Zatem porównując warunki do ziemskich na Antarktydzie wypada mieć nadzieję, że również tam znajdują się jakieś prymitywne organizmy żywe?. Inna możliwość to komety, na których także występuje woda i związki organiczne.

Czy zatem życie na Ziemi pochodzi z kosmosu?. Kto wie, możliwe, że tak!.

Antarktyda
Panorama Antarktydy