wtorek, 4 grudnia 2012

Czy na Marsie było życie?.

W jeziorze Vida na Antarktydzie skutej wieczną zmarzliną, gdzie temperatura nigdy nie przekracza 0 stopni Celsjusza naukowcy odkryli bakterie. Jest to o tyle dziwne, że jezioro jest 6 razy bardziej słone niż ocean a temperatura w nim wynosi -13 stopni Celsjusza, czyli poniżej progu zamarzania.

In Lake Vida in the Antarctic permafrost lake is ideal where the temperature never exceeds 0 degrees Celsius, the researchers found the bacteria. It is very strange that the lake is 6 times more salty than the ocean and the temperature in it is -13 degrees Celsius, which is below the freezing point.
Takie właśnie wieści dotarły do nas kilkanaście dni temu a wczoraj poinformowano oficjalnie, że lądownik Curiosity odkrył na Marsie ślady związków organicznych. Na razie nie spekuluje się jeszcze, co to oznacza, gdyż bierze się pod uwagę każdą ewentualność, w tym zanieczyszczenie z Ziemi bądź z kosmosu.

Na chwilę obecną wiadomo jesdynie tyle, że w marsjańskim gruncie znajdują się takie związki jak dwutlenek węgla oraz woda, które jak wiadomo są podstawą dla funkcjonowania życia organicznego. Miejmy nadzieję, że dalsze badania wykażą ponad wszelką wątpliwość czy na Marsie kiedykolwiek było życie?.

Wielu uważa, że tak. Kiedyś na Marsie było na tyle ciepło, że życie organiczne mogło się na nim pojawić. Faktem jest, że stosunkowo szybko zniknęło z uwagi na niewielką masę planety, któa nie pozwoliła na dłużej utrzymać ciepła.

Z każdą chwilą przybliżamy się do momentu, w którym będziemy mogli stwierdzić z całą stanowczością, że życie nie ogranicza się jedynie do Ziemi, lecz jest czymś powszechnym we Wszechświecie. Badania wykazują, że warunki do powstania życia są w wielu miejscach i teraz należy jedynie wykazać, że powstaje ono zawsze wtedy, gdy są do tego warunki.
Mars
Curiosity Mars Rover: Our Interplanery Emissary