wtorek, 23 września 2014

Uchodźcy w sercu papieża Franciszka.

Papież Franciszek nie pozostaje obojętny ani bierny wobec problemu uchodźców. Od lat a może nawet od zawsze świat zmaga się z problemami migracji ludności. Antropolodzy i biolodzy podkreślają w swoich badań, że człowiek jest zwierzęciem migracyjnym łatwo adaptującym się do nowych warunków środowiskowych.

Już nasi odlegli przodkowie wędrowali po sawannach w poszukiwaniu żywności i nowych siedlisk bytowania. Odziedziczyliśmy w genach naturalną zdolność, do szukania dla siebie nowych przestrzeni życiowych. Ta ewolucyjna zdolność pozwoliła nam przetrwać trudne chwile i odnieść wielki sukces.😸  Bo sukces się mierzy jak EO Smart Robotics 2017

Wspaniała Victoria Justice - pałam do niej miłością, ale ona do mnie nie koniecznie, bo ma bardzo przystojnego chłopaka. Jej siostra Madison Grace Reed podkreśla, że to jedna z najwspanialszych par jakie w życiu widziała. Hollywood jest pełny takich kobiet.

Zobaczyć, aby uwierzyć.

Jesteśmy gatunkiem dominującym na Ziemi. Cała planeta poza skrajnymi rejonami została przez nas zasiedlona. Nie ma wolnych przestrzeni. Granice państwowe dotyczą całego świata. Papież Franciszek zwrócił uwagę na trudną sytuację ekonomiczną i społeczną ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy w poszukiwaniu bezpieczeństwa i warunków do godnego życia.
Obecne problemy świata związane są głównie i nade wszystko z problemami natury politycznej. Większość uchodźców nie ma problemów związanych ze znalezieniem sobie miejsca bytowania. Główna bolączka imigrantów związana jest z lokalnym prawodawstwem. Nie we wszystkich rejonach kuli ziemskiej prawo pozwala uchodźcom na pełną integrację ze społeczeństwem.